جهادگران عرصه کشاورزی

اردوی جهادی تخصصی کشاورزی و دامپزشکی

آغاز برداشت گوجه از مزارع دشت آزادگان به منظور تهیه رب گوجه

  • ۱۷۸
آغاز برداشت گوجه از مزارع دشت آزادگان به منظور تهیه رب گوجه

مهندس عادل بیت احمدی عضو شورای مرکزی و نماینده گروه تخصصی جهادگران عرصه کشاورزی در استان خوزستان، در گفتگو با پایگاه نوبت جهاد: