جهادگران عرصه کشاورزی

اردوی جهادی تخصصی کشاورزی و دامپزشکی

ثبت نام اردوی جهادی تخصصی کشاورزی و دامپزشکی

جهادگران عرصه کشاورزی
 
برای ثبت نام در اردوهای جهادی تخصصی با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۸۴۹۸ تماس گرفته و یا فرم زیر را تکمیل نمایید: